Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «Ξενώνας Ραψάνης» αποτελεί δράση του προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

ΟΚΑΝΑ

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι:

  • Η υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς και του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος.
  • Η προαγωγή της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και γενικότερα στην αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας.
  • Η εκπαίδευση των πρώην εξαρτημένων – μελών των προγραμμάτων – σε μια σειρά τομέων με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας επανένταξης τους.
  • Η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε νέους ρόλους εμψύχωσης και περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών.
  • Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας
  • Η πρόληψη της χρήσης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων μέσα από δημιουργία κοινωνικών δικτύων και μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού σε γενικό πληθυσμό.
  • Η έρευνα δράσης για τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.