ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η υποστήριξη ανθρώπων στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη είναι μια διαδικασία που ξεκινά από την αρχή της προσπάθειας κάθε ανθρώπου αμέσως μόλις σταθεροποιήσει την αποχή του από τις ουσίες. Με βάση το σκεπτικό αυτό, το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων αναπτύσσει δράσεις για την ομαλή ένταξη των μελών στην αγορά εργασίας προκειμένου να ενισχύσουν το ατομικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο και να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της. Επιπλέον, υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς δράσεις πολιτιστικού, οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα που εστιάζουν στην γνωριμία και την σύνδεση των μελών των προγραμμάτων με την τοπική κοινότητα της Ραψάνης.
Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

– Προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης σε παραγωγικούς τομείς
– Προγράμματα ανάπτυξης, ενίσχυσης ή βελτίωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων
– Επιχειρηματική καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
– Σεμινάρια για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών
– Δράσεις εθελοντικής εργασίας στην τοπική κοινότητα
– Πολιτιστικές / ψυχαγωγικές / δημιουργικές δράσεις και δραστηριότητες που απευθύνονται στα μέλη των προγραμμάτων και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βασική στόχευση του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων είναι η εκπαίδευση στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και στη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε επιστήμονες, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, σε στελέχη των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Το πρόγραμμα φιλοξενεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου τα εισαγωγικά σεμινάρια και τα σεμινάρια εμβάθυνσης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο Πεδίο των Εξαρτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Φιλοξενεί, επιπλέον, όλες τις συναντήσεις εκπαίδευσης και εποπτείας των στελεχών όλων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, τις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος καθώς και στοχευμένα σεμινάρια σε εργαζόμενους θεραπείας και πρόληψης των εξαρτήσεων, δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοια .
Στόχος των εν λόγω εκπαιδευτικών δράσεων είναι η σύνδεση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αιτιοπαθογένεια των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων όπως επίσης και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαφορετικά παραδείγματα παροχής βοήθειας βασισμένα στις αρχές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένας τρίτος εξίσου σημαντικός άξονας λειτουργίας του Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων είναι ο σχεδιασμός δράσεων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και φορείς της Ραψάνης δράσεις πολιτιστικού – εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες απευθύνονται στα μέλη των προγραμμάτων και στους κατοίκους της περιοχής.
Οι υλοποιούμενες δράσεις αφορούν την ανάδειξη του πολιτισμού, της παράδοσης, της λαογραφίας, της ιστορίας του τόπου και αποτελούν σημαντικές αφορμές συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών ανθρώπων με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες σε αυτές όσο και για την ανάπτυξη και εξέλιξη της τοπικής κοινότητας.
Στα πλαίσια των δράσεων αυτών υλοποιούνται:

– Δράσεις ιστορικού, λαογραφικού, εικαστικού περιεχομένου
– Ψυχαγωγικές / δημιουργικές δράσεις και δραστηριότητες που απευθύνονται στα μέλη των προγραμμάτων και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
– Προβολές ταινιών
– Δράσεις εθελοντικής εργασίας στην τοπική κοινότητα