Το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας ξεκίνησε τη λειτουργία του την άνοιξη του 2016 στην Ραψάνη του Δήμου Τεμπών. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βασικός άξονας λειτουργίας του είναι αφενός η προαγωγή των πρακτικών της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και αφετέρου η αξιοποίηση των πρακτικών αυτών για την κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη.
Με βάσει το παραπάνω σκεπτικό το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας:

1) υποστηρίζει ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια καθώς και τους συγγενείς τους
2) αναπτύσσει δράσεις εκπαίδευσης λειτουργών υγείας στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων
3) αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες απευθύνεται

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε το Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων το οποίο στόχο έχει να φιλοξενεί, να σχεδιάζει και να διευρύνει τις δράσεις υποστήριξης, εκπαίδευσης και κοινοτικής ανάπτυξης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Κεντρικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η υλοποίηση πολιτιστικών, οικολογικών, λαογραφικών, ιστορικών δράσεων οι οποίες στοχεύουν τόσο στην εμπλοκή και σύνδεση των μελών του προγράμματος με την κοινότητα της Ραψάνης όσο και στην συμβολή του προγράμματος στην ανάδειξη, εξέλιξη και ανάπτυξη αυτής.

ksenwnas-rapsanis-tautotita1

ksenwnas-rapsanis-tautotita2

ksenwnas-rapsanis-tautotita3