Στις 20-22 Σεπτέμβρη 2019 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – “Ξενώνας Ραψάνης” τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση μη κερδοσκοπικού σωματείου Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία kalomathe.gr.
Τα ιδρυτικά μέλη συναντήθηκαν προκειμένου να συνδιαμορφώσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και το καταστατικό του σωματείου, να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας και να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

© 2023 Ξενώνας Ραψάνης |  Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Ακολουθήστε μας: