Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων προστίθεται μια νέα δυνατότητα εκπαίδευσης για όσους/ες ενδιαφέρονται, πέρα από τη δυνατότητα εκπαίδευσης με έμφαση την πρακτική άσκηση στα επιμέρους προγράμματα. Η δυνατότητα αυτή αφορά στην ειδίκευση/ εμβάθυνση στα θεωρητικά και ερευνητικά ζητήματα του πεδίου των εξαρτήσεων. Η κατεύθυνση αυτή έχει διάρκεια 6 μήνες ή 800 ώρες. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύονται στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, στην κριτική ανάγνωση της θεωρίας και στις ερευνητικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να μελετήσουν επιλεγμένα άρθρα και βιβλία, να μεταφράσουν υλικό, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες συζητήσεις/σεμινάρια εμβάθυνσης και να συμβάλλουν στη διεξαγωγή ερευνών.

Οι συμμετέχοντες/ούσες σε αυτό τον κύκλο εκπαίδευσης συμμετέχουν επίσης στα σεμινάρια εμβάθυνσης στις κριτικές αντιλήψεις και πρακτικές του πεδίου των εξαρτήσεων, από κοινού με τους/τις συμμετέχοντες/ούσες της κατεύθυνσης πρακτικής άσκησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων(Δημοτικός Ξενώνας Ραψάνης), όπου εδρεύει το τμήμα Έρευνας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων/ουσων για 30 ώρες εβδομαδιαίως.
Οι συμμετέχοντες/ουσες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να διαμένουν στον Ξενώνα Ραψάνης. Το πρόγραμμα προσφέρει διαμονή και ημιδιατροφή. Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις εκπαίδευσης, όπως και όλες οι δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εκπαίδευση στη θεωρία και την έρευνα των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων: Νέα κατεύθυνση στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

© 2016 Ξενώνας Ραψάνης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας ITBIZ

Ακολουθήστε μας: